ثبت شکایات

سرویس‌گیرندگان و سرویس‌کاران محترم در صورت عدم حل اختلاف فیمابین، می‌توانند از طریق فرم تماس با ما، اقدام به ثبت شکایات خود نمایند. رسیدگی به شکایات، بر اساس قوانین و مقررات درج شده در صفحه قوانین و مقررات فعالیت در سامانه پاب‌کار مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اشتراک :