• تجلیل از موسس پاب‌کار به عنوان کارآفرین‌برتر در همایش تحلیل‌و‌تکریم از کارآفرینان برتر
  • karafrin
  • karafrin3
  • karafrin5
  • karafrin6
  • karafrin7

تجلیل از موسس پاب‌کار به عنوان کارآفرین‌برتر در همایش تحلیل‌و‌تکریم از کارآفرینان برتر

نهمین همایش تحلیل و تکریم کارآفرینان برتر در تاریخ دوم تیرماه 97 برگزار گردید. در این همایش از آقای عابدی، مدیرعامل مجموعه سامانه جامع آنلاین و خدمات عمومی پاب کار به عنوان کارآفرین برتر در حوزه تکنولوژی روز و فناوری و اطلاعات تجلیل به عمل آمد.

اشتراک :